ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು


ತುಪ್ಪದ ದೀಪದ ಸೇವಾ ವಿವರ


" ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ" ಪ್ರೇರಣಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೋಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪದ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ "ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ"ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಸೇವೆಯು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು , "ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರು" ಕ್ಷೀಪ್ರವಾಗಿ ಕರುಣಿಸುವ ಸೇವೆ ಇದಾಗಿದೆ .
ದೀಪದ ವಿವರ :5,  9,  16 ,  21,  33,  54,  108,  1008. ಬತ್ತಿಯ ದೀಪಗಳು.

Bank Details

Name : Kamadhenu Kshetra 
Bank Name : Canara Bank
Account Number : 1229214000040 (seva booking only)
Account number : 1229214000041
(Building donation only)
IFSC : CNRB0003152
Branch : East-west Institute campus

Scan and pay with easy @

  1. Gpay
  2. Phone pay
  3. Paytm 
  4. Bhim UPI


Note : **Call and fill in the details of seva after the payment with the payment details, mode of transation**